Czy Rosja znajduje się w Europie?
Czy Rosja znajduje się w Europie?

Rosja jest rozległym krajem, zajmującym obszar zarówno w Europie jak i Azji. Jednak większość ludności Rosji oraz jej najważniejsze miasta znajdują się na terytorium europejskim. W związku z tym wiele osób uznaje Rosję za państwo leżące częściowo w Europie, a także jako jedno z krajów Europy Wschodniej lub Eurazji.

Geografia Rosji

Rosja jest jednym z największych krajów na świecie i zajmuje obszar ponad 17,1 miliona kilometrów kwadratowych. Znajduje się ona w północno-wschodniej części Europy i Azji, co powoduje wiele kontrowersji dotyczących jej przynależności geograficznej.

Mimo że większa część Rosji znajduje się na terytorium azjatyckim, to jednak jej stolica Moskwa leży w Europie. W tym samym czasie wiele miast rosyjskich o dużej populacji również znajdują się po stronie europejskiej granicy kraju.

Ważne do odnotowania jest fakt, że Rosja ma wspólną historię ze wszystkimi narodami europejskimi oraz brała udział we wszystkich ważnych wydarzeniach politycznych Zachodu przez całe stulecia. Kultura rosyjska także miała wpływ zarówno na Europę jak i świat zachodni jako całość – sztuka rosyjska (jak malarstwo) była znana już od dawna dzięki wielu uznawanym artystom takim jak Iwan Szyszkin czy Kazimir Malewicz.

Jednak pomimo tego istnieją pewne różnice pomiędzy Rosją a innymi krajami europejskimi które należy uwzględnić przy określaniu ich przynależności geograficznej: języki urzędowe obowiązujące w państwie są inaczej brzmiące niż te używane w Europie, a także kultura rosyjska posiada wiele cech charakterystycznych dla swojego regionu. Rosja ma również inną religię dominującą (prawosławna) oraz historię polityczną i społeczną znacznie różniąc się od państw Europy Zachodniej.

Podsumowując można powiedzieć że Rosja znajduje się na styku granic geograficznych pomiędzy dwoma kontynentami – Azją i Europę – co sprawia, że określenie jej przynależności nie jest łatwe do jednoznacznego ustalenia. Jednak mimo to zdecydowanym faktem pozostaje wpływ jaki wywarła ona zarówno na świat zachodni jak i wschodni przez całe stulecia poprzez swoją literaturę, sztukę czy naukę.

Niektórzy eksperci twierdzą jednakże ,że przypisanie Rosji do jednego lub drugiego kontynentu jest bardziej wynikiem konwenansów geopolitycznych niż rzeczywiście opierało by sie one na konkretnej analizy terytorialnej kraju.
Mimo to należy zauważyć fakt istnienia pewnego rozdzielenia między tymi obszarami które składają sie częściowo ze wspólnych elementów takich jak historia czy kultura ale równocześnie posiadają wiele odróżniających ich aspektów: europejskich norm życia codziennego oraz azjatyckich zwyczajów i tradycji.

Pomimo tego, że Rosja znajduje się na granicy między dwoma kontynentami to nadal odgrywa ona ważną rolę w Europie zarówno pod względem politycznym jak i gospodarczym. Współpraca z tym krajem jest niezbędna dla wielu państw europejskich ze względu na jej wpływy geopolityczne oraz bogate zasoby naturalne takie jak gaz czy ropa.

Wiele firm korzysta również z rosyjskiego rynku jako źródła dochodu poprzez eksport swoich produktów lub inwestowanie kapitału tamże.

Podsumowując można stwierdzić, że przypisanie Rosji do jednego lub drugiego kontynentu jest trudnym zagadnieniem które wymaga uwzględnienia wiele aspektów geograficznych ,historycznych oraz kulturowych kraju . Niemniej jednak fakt pozostaje faktem – Rosja ma znaczący wpływ na całą Europę a współpraca pomiędzy nimi będzie miała dalsze konsekwencje dla całego świata.

Tak, Rosja znajduje się w Europie. Zachęcam do odwiedzenia strony https://www.scandinavianhouse.pl/ , gdzie można znaleźć więcej informacji na temat Europy i krajów skandynawskich. Link tagu HTML: https://www.scandinavianhouse.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here