Ile lat ma Polska?
Ile lat ma Polska?

Polska została oficjalnie uznana za państwo niepodległe w 1918 roku, co oznacza, że ma obecnie około 103 lata.

Historia Polski – ile lat temu powstało państwo polskie?

Polska to kraj o bogatej historii, która sięga wieków wstecz. Ale ile dokładnie lat temu powstało państwo polskie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się aż do IX wieku.

W tym czasie ziemie polskie zamieszkiwane były przez różne plemiona słowiańskie. Jednym z nich był plemię Polanów, którego książę Mieszko I stał się pierwszym władcą Polski i zapoczątkował dynastię Piastów.

Według najstarszych źródeł pisanych Mieszko I objął rządy między 960 a 965 rokiem. To właśnie ten moment uważany jest za początek państwowości Polski i datuje jej narodziny na około tysiąc lat temu.

Jednakże trzeba podkreślić, że proces tworzenia jednolitego kraju trwał dłużej niż tylko kilka dekad panowania Mieszka I. Kolejni królowie piastowscy zajmowali kolejne terytoria oraz umacniali swoją pozycję w Europie Środkowej poprzez zawieranie sojuszy małżeńskich czy prowadzenie działań militarnych przeciwko sąsiadom.

Największe rozkwity gospodarczo-kulturalne miała miejsce za panowania Kazimierza III Wielkiego (1333-1370) oraz Zygmunta III Wazy (1587-1632). Ostatnim królem z dynastii Piastów był Kazimierz III Wielki, który w 1364 roku wydał tzw. Przywilej koszycki i zapoczątkował proces kodyfikacji prawa polskiego.

Po śmierci ostatniego przedstawiciela rodu piastowskiego – Kazimierza III Wielkiego – tron przejęła dynastia Andegawenów, która panowała do początku XVI wieku. Niestety dla Polski okres ten wiąże się z licznymi konfliktami oraz przegrupowaniami politycznymi na europejskiej scenie.

Kolejny ważny moment w historii Polski to unia lubelska zawarta między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim w 1569 roku. Dzięki niej powstało Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo o potężnej sile militarno-politycznej i znacznych wpływach na arenie międzynarodowej.

Niemniej jednak mimo licznych sukcesów wojskowych oraz rozwoju gospodarczego, XVII wiek był czasem upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod naporem Rosji caratu, Szwecji czy Turcji osmańskiej. Dodatkowo anarchia sejmikowa (szlacheckich zgromadzeń) uniemożliwiła skuteczne rządy kraju przez kolejne pokolenia Polakom i Litwinom mieszkającym na ziemiach Rzeczpospolitej.

W 1795 roku Polska została podzielona między trzech zaborców: Rosję, Prusy oraz Austrię. W ten sposób państwo polskie przestało istnieć aż do momentu odzyskania niepodległości w listopadzie 1918 roku po I wojnie światowej.

Podsumowując, Polska powstała około tysiąca lat temu za panowania Mieszka I i dynastii Piastów. Jednak proces tworzenia jednolitego kraju trwał znacznie dłużej i wiązał się z licznymi zmianami terytorialnymi oraz kulturowymi. Pomimo upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod koniec XVIII wieku Polacy nigdy nie zapomnieli o swoich korzeniach historycznych, które stały się fundamentem dla kolejnych pokoleń narodu polskiego do walki o wolność i demokrację w XX wieku.

Wezwanie do działania: Sprawdź wiek Polski i odkryj piękno naszego kraju na stronie https://www.przytulny.pl/.

Link tagu HTML: Przejdź do strony Przytulnego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here