Kto zyskuje na inflacji?
Kto zyskuje na inflacji?

Kto zyskuje na inflacji?

Kto zyskuje na inflacji?

Czym właściwie jest inflacja? Dlaczego tak wiele osób uważa ją za szkodliwe zjawisko? Czy istnieją grupy społeczne, które potrafią skorzystać na wzroście cen? W tym artykule postaram się odpowiedzieć na te pytania i przyjrzeć się temu, kto naprawdę może odnieść korzyści w czasach wysokiej inflacji.

Jak działa inflacja?

Inflacja to proces systematycznego wzrostu ogólnych poziomów cen dóbr i usług. Zazwyczaj jest mierzona przez wskaźnik CPI (Consumer Price Index), który monitoruje zmiany w kosztach zakupu typowych produktów konsumenckich przez gospodarstwo domowe. Inflację można podzielić na dwie główne kategorie: umiarkowaną oraz hiperinflację.

Umiarkowana vs hiperinflacja

Umiarkowana inflacja ma tendencję do stabilizowania gospodarek poprzez zachęcanie do inwestycji oraz pobudzanie produkcji. Jeśli jednak nie zostanie kontrolowana, może prowadzić do utraty siły nabywczej pieniądza, co negatywnie wpływa na gospodarkę i społeczeństwo.

Z drugiej strony mamy hiperinflację, która charakteryzuje się eksplozyjnym wzrostem cen. Takie sytuacje są zazwyczaj wynikiem niekontrolowanego drukowania pieniędzy przez rządy lub kryzysów gospodarczych. Hiperinflacja prowadzi do chaosu finansowego i poważnych konsekwencji dla wszystkich obywateli kraju.

Kto traci na inflacji?

Przejdźmy teraz do omówienia grup społecznych, które najbardziej odczuwają negatywne skutki inflacji:

Rentierzy

Jedną z grup najbardziej dotkniętych przez wysoką inflację są rentierzy – osoby żyjące głównie z dochodu pasywnego generowanego ze zgromadzonego majątku. Wartość ich aktywów maleje wraz ze spadkiem siły nabywczej waluty narodowej.

Emeryci

Inna podatna grupa to emeryci oraz osoby korzystające z rent socjalnych czy innych świadczeń państwa ustalanych według wskaźnika CPI (np.: indeksowane płace). Oznacza to, że pomimo regularnej kwoty jaką otrzymują od państwa ich standard życia systematycznie się obniża, ponieważ ich dochód nie rośnie w takim samym tempie jak ceny.

Kto może zyskać na inflacji?

Pomimo że większość społeczeństwa odczuwa negatywne skutki wzrostu cen, istnieją również grupy lub jednostki, które mogą odnieść korzyści finansowe:

Dłużnicy

Jedną z najbardziej oczywistych grup osób korzystających na inflacji są dłużnicy. Jeśli mają kredyt hipoteczny lub inne formy zadłużeń o stałej stopie procentowej (np.: pożyczkę), to spadek wartości pieniądza powoduje zmniejszenie realnej kwoty do spłacenia. Innymi słowy – zadłużyli się wcześniej w określonej ilości pieniędzy i teraz te same nominalne sumy staja się mniej kosztowne dla nich.

Przedsiębiorcy eksportujący towary

Inna grupa przedsiębiorców mogąca odnotować pewien wzrost zarobków to ci którzy prowadzą działalność gospodarczą opartą na eksporcie dóbr i usług za granicę. Wzrost kursu walutowego kraju importera sprawia bowiem , że towary sprzedawane przez tych przedsiębiorców staja sie tańsze dla nabywców zagranicznych.

Podsumowanie

Inflacja ma negatywne skutki dla większości społeczeństwa, szczególnie dla rentierów i osób na emeryturze. Jednak są również grupy lub jednostki, które potrafią zyskać dzięki wzrostowi cen – dłużnicy oraz przedsiębiorcy eksportujący towary.

Wezwanie do działania: Zainteresowanych dowiedzeniem się, kto zyskuje na inflacji, zachęcam do odwiedzenia strony https://travelandtaste.pl/, gdzie znajdą Państwo obszerne informacje na ten temat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here