Ile ziemi straciła Polska po 2 wojnie światowej?
Ile ziemi straciła Polska po 2 wojnie światowej?

Ile ziemi straciła Polska po II wojnie światowej?

Ile ziemi straciła Polska po II wojnie światowej?

Wprowadzenie

Po zakończeniu drugiej wojny światowej granice Europy uległy znacznym zmianom. Wiele państw, łącznie z Polską, musiało dokonać bolesnych ustępstw terytorialnych. W tym artykule przyjrzymy się temu, ile ziemi faktycznie straciła Polska na rzecz innych krajów.

Konferencja poczdamska i jej skutki dla polskiego terytorium

Po zakończeniu wojny mocarstwa zwycięskie – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), Stany Zjednoczone Ameryki (USA) oraz Wielka Brytania – spotkały się na konferencji poczdamskiej latem 1945 roku. Podczas tej konferencji podjęto decyzje dotyczące nowych granic europejskich.

Ziemie wschodnie – utrata przez Rzeczpospolitą

Jednymi z największych strat poniesionych przez Polskę były utracone tereny wschodnie. Na mocy postanowień konferencji poczdamskiej Polska straciła znaczną część swojego terytorium na rzecz ZSRR. Były to obszary zamieszkane przez Polaków od wieków, takie jak Lwów czy Wilno.

Województwo lwowskie

Jednym z najbardziej bolesnych utrat dla Polski było województwo lwowskie. To tam znajdowało się miasto Lwów, które stanowiło ważny ośrodek polskości i kultury. Po II wojnie światowej przekazano je Ukrainie, co spowodowało przymusowe wysiedlenia wielu Polaków żyjących na tym terenie.

Ziemie zachodnie – rekompensata za straty wschodnie

Pomimo licznych strat terytorialnych na Wschodzie Polska otrzymała także nowe ziemie od Niemiec jako formę rekompensaty za utracone tereny wschodnie.

Szląsk Opolski

Najważniejszą zdobyczą były Dolny Śląsk oraz Szczecin połączony ze Świnoujściem – kluczowy port nad Bałtykiem.
Te tereny wcześniej należały do III Rzeszy niemieckiej i zostały przejęte przez PRL (Polską Rzeczpospolitą Ludową) po
II wojnie światowej.


Szczególnym przypadkiem był Szląsk Opolski, który wcześniej nie należał do Polski. Po wojnie przyłączono go jednak do
naszego kraju ze względu na duże skupisko ludności polskiej tam zamieszkującej.

Podsumowanie

Po II wojnie światowej Polska straciła znaczną część swojego terytorium na rzecz Związku Radzieckiego, ale jednocześnie otrzymała nowe ziemie od Niemiec jako rekompensatę za straty wschodnie. Straty były bolesne i dotknęły wiele Polaków, którzy zostali przymusowo wysiedleni z utraconych terenów. Dzisiaj granice Polski są ustalone i nie ulegną zmianom bez zgody obu stron.

=======

Ile ziemi straciła Polska po II wojnie światowej?

Ile ziemi straciła Polska po II wojnie światowej?

Wprowadzenie

Po zakończeniu drugiej wojny światowej granice Europy uległy znacznym zmianom. Wiele państw, łącznie z Polską, musiało dokonać bolesnych ustępstw terytorialnych. W tym artykule przyjrzymy się temu ile ziemi faktycznie straciła Polska na rzecz innych krajów.

Konferencja poczdamska i jej skutki dla polskiego terytorium

Po zakończeniu wojny mocarstwa zwycięskie – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), Stany Zjednoczone Ameryki (USA) oraz Wielka Brytania – spotkały się na konferencji poczdamskiej latem 1945 roku. Podczas tej konferencji podjęto decyzje dotyczące nowych granic europejskich.

Ziemie wschodnie – utrata przez Rzeczpospolitą

Jednymi z największych strat poniesionych przez Polskę były utracone tereny wschodnie. Na mocy postanowień konferencji poczdamskiej Polska straciła znaczną część swojego terytorium na rzecz ZSRR. Były to obszary zamieszkane przez Polaków od wieków, takie jak Lwów czy Wilno.

Województwo lwowskie

Jednym z najbardziej bolesnych utrat dla Polski było województwo lwowskie. To tam znajdowało się miasto Lwów, które stanowiło ważny ośrodek polskości

Po 2 wojnie światowej Polska straciła około 77,5 tysiąca kilometrów kwadratowych ziemi.

Oto link tagu HTML do https://www.gdansk4u.pl/: Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here