Czy w Chorwacji jest strefa Schengen?
Czy w Chorwacji jest strefa Schengen?

Czy w Chorwacji jest strefa Schengen?

Jeśli planujesz podróż do Chorwacji lub interesuje cię sytuacja graniczna w tym kraju, być może zastanawiasz się, czy Chorwacja należy do strefy Schengen. Strefa Schengen to obszar obejmujący wiele krajów europejskich, które wprowadziły swobodny przepływ osób między sobą bez konieczności odprawy granicznej. W artykule tym omówimy status Chorwacji w kontekście strefy Schengen.

Co to jest strefa Schengen?

Strefa Schengen została utworzona na podstawie umowy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i niektórymi innymi krajami europejskimi. Obecnie 26 państwa należy do tej grupy, a lista ta obejmuje takie kraje jak Francja, Niemcy, Hiszpania i Włochy.

Jak działa schengeńska umowa?

Głównym założenie układu schengeńskiego jest zniesienie kontroli na granicach pomiędzy poszczególnymi państwowościami należącymi do tego obszaru oraz ustanowienie wspólnej polityki imigracyjnej i celnej względem innych krajów spoza tychże granic.
Jest kilka zasad, które kraje członkowskie muszą spełniać w celu przystąpienia do strefy Schengen. Należy do nich między innymi posiadanie odpowiednich systemów kontroli granicznej oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Chorwacja i strefa Schengen

Chorwacja nie jest jeszcze pełnoprawnym członkiem strefy Schengen. Jednakże Chorwacji przyznano status kandydata na członka tej grupy i obecnie trwa proces oceny jej gotowości do przystąpienia.

Jakie są wymagania dla państwa chcącego zostać częścią schengeńskiej umowy?

Aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem układu schengeńskiego, państwo musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim należy posiadać efektywny system zarządzania granicami oraz skuteczne procedury kontroli imigracyjnej.
Kolejną ważną kwestią jest również współpraca ze strażami granicznymi innych państwowości należacych już wcześniej to tego obszaru.
Państwo ubiegające się o czlonkostwo powinno być zdolne do rozpoznawalności dokumentów podrózy wydanych przez inne kraje
Ostatecznie decyzję o akcesji podejmuje Rada Unii Europejskiej, która bierze pod uwagę wyniki oceny gotowości kraju wnioskującego.

Jak wygląda proces przystąpienia Chorwacji do strefy Schengen?

Chorwacja złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w strefie Schengen w 2015 roku i obecnie trwa procedura oceny jej przygotowania. W ramach tego procesu Komisja Europejska dokładnie analizuje stan systemów zarządzania granicami oraz kontroli imigracyjnej.
Pozytywna decyzja zostanie podjęta przez Radę Unii Europejskiej na podstawie rekomendacji Komisji.
Warto jednak pamiętać, że cały ten proces może być czasochłonny i skomplikowany. Każde państwo musi spełnić określone kryteria przed przystąpieniem do tej grupy.

Co to oznacza dla podróżnych?

Dopóki Chorwacja nie należy formalnie do strefy Schengen, nadal istnieją kontrole graniczne między tym krajem a innymi państwowościami czlonkowskimistefym schengeńskiej
Podróżujący z Polski lub innych krajów UE będą musieli przejść odprawę paszportową po przybyciu na terenie Chorwacji

Czy warto odwiedzić Chorwację mimo braku członkostwa w strefie Schengen?

Oczywiście! Pomimo że Chorwacja nie należy jeszcze do schengeńskiej umowy, jest to piękny i popularny kraj turystyczny. Ma wiele do zaoferowania od urokliwych plaż po malownicze miasta i bogatą historię.
Podróżując tam, warto być przygotowanym na kontrole graniczne oraz upewnić się o ważności paszportu.

Podsumowanie

Chociaż obecnie Chorwacja nie jest pełnoprawnym członkiem strefy Schengen, podjęto już działania w celu jej przystąpienia. Proces ten jednak wymaga czasu i spełnienia określonych warunków przez państwo wnioskujące.
Warto pamiętać o konieczności przejścia kontroli granicznej podróżując między Polską a Chorwacją.
Mimo tego ograniczenia warto odwiedzić ten piękny kraj ze względu na jego atrakcyjność turystyczną.

Nie, Chorwacja nie jest częścią strefy Schengen.

Link do: https://www.szafamamy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here