jak obniżyć karę za jazdę bez dokumentu uprawniającego do zniżki