czy zaświadczenie z uczelni uprawnia do biletu ulgowego