Maj 292014
 

Soko okomi o libongo naino te, obwaka nkai te. Nie wyrzucaj nigdy wiosła, zanim nie staniesz na brzegu.

Nie wyrzucaj wiosła

 

Przysłowie afrykańskie. Źródło: Romuald Bakun CM, Zwierzęta jak ludzie. Czar afrykańskich baśni, Kraków 2009.

Zdj. Balaram Mahalder/Wikimedia Commons

Wykonanie: Fabryka Podróżnika

 

Share Button

WIĘCEJ DLA CIEBIE