Lip 252013
 

W podróży jak w życiu – zdarzają się chwile radosne i smutne, bezpieczne i… te mniej komfortowe. Jak możemy się modlić przed i w czasie podróży? Czyjemu wstawiennictwu możemy się polecić?

Modlitwa podróżnych:

Wszechmogący, Wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją opieką. Bądź nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała Archanioła, pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(za apostolos.home.pl)

Modlitwa pielgrzyma:
Boże, Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.
Drogą, którą pragnę podążać,
Prawdą, której lękam się stracić,
Życiem, które w Tobie ma początek i koniec.
Niech ten dzień mi przyniesie tylko to,
czym Ty chcesz mnie obdarzyć.
Przyjmę radość i szczęście,
zniosę ból i cierpienie,
jeśli Ty będziesz ze mną.
Wyruszam w Twoje Imię,
prowadź mnie, Boże!
Amen.
(za YOUCAT. Modlitewnik młodych)

 Modlitwa kierowcy:
O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.

Błogosławieństwo w podróży:

„Drogą pokoju niech nas prowadzi Wszechmocny i miłosierny Pan, a Jego Anioł niech nas strzeże byśmy w pokoju i bezpiecznie mogli dojść do celu podróży.”

(za: ks. bp Józef Stimpfe, Elementarz rodziny katolickiej, Opole 1985.)

mb_loretoMatka Boża z Loreto – patronka dobrej podróży.

 

 

 

2909-rafal_6

Św. Rafał Archanioł – patron aptekarzy, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców, żeglarzy. Przybrał ludzką postać i pod imieniem Azariasz towarzyszył Tobiaszowi w drodze z Niniwy do Rega w Medii. Opiekował się nim, uratował z wielu niebezpiecznych przygód, a także uzdrowił jego niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”.

1130-andrzej_3Św. Andrzej Apostoł – patron wielu europejskich państw i regionów, a także małżeństw podróżujących. Jeden z najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa. Po Zesłaniu Ducha Świętego wędrował i głosił Dobrą Nowinę u Słowian (stąd bywa nazywany Apostołem Słowian) oraz na terenach dzisiejszej Turcji i Bułgarii. Ukrzyżowano go głową w dół na drzewie krzyża.

Św. Aleksy Rzymianin – patron m.in. włóczęgów, pielgrzymów, wędrowców, orędownik podczas trzęsienia ziemi, suszy, złej pogody, w czasie epidemii i plag. Wszyscy znamy go ze szkoły z legendy o św. Aleksym. Opuścił dom rodzinny w dniu swojego ślubu i udał się do Ziemi Świętej. Żył tam z jałmużny i dzielił się z ubogimi tym, co miał. Po 17 latach wrócił domu, żył w małej celi pod schodami.

2507-krzysztofŚw. Krzysztof , męczennik – patron kierowców i podróżnych, a także poszukiwaczy skarbów, żeglarzy i kolejarzy. Kiedy przyjął chrzest, jako pokutę za wcześniejsze życie, przyjął pracę u brzegów Jordanu, aby przenosić na swych barkach pielgrzymów zmierzających ze Wschodu do Ziemi Świętej. Pewnego dnia przenosił pewne dziecko, które z każdym krokiem stawało się coraz cięższe. Okazało się, że był to Jezus Chrystus. Dźwigając Zbawiciela, św. Krzysztof dźwigał cały świat. Jego imię oznacza „niosący Chrystusa”.

2507-jakub_1

Św. Jakub Starszy, Apostoł – patron pielgrzymów, bywa wzywany w modlitwach o pogodę.

0613-antoni_1

Św. Antoni Padewski – prezbiter i doktor Kościoła. Patron Włoch, Padwy, Lizbony, Padeborn, Splitu, zakonów, bractw, dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych, ludzi i rzeczy zaginionych. Z początku chciał się udać do Afryki, ale plany Boże były inne. Wyznaczono mu erem w Montepaolo, gdzie zgłębiał Pismo Święte, udzielał posługi kaznodziejskiej i duszpasterskiej. Potem przemierzał miasta i wsie, głosząc poprawę życia i pokutę. Jego kazania były tak wymowne, że przyciągały tłumy, dlatego odbywały się na placach (żaden kościół nie mógł pomieścić tyle wiernych). Po jego śmierci zdarzyło się wiele przypadków cudownych uzdrowień.

0615-bernard_1Św. Bernard z Aosty – patron alpinistów, turystów, ratowników górskich, narciarzy. Działał charytatywnie wśród górali oraz pielgrzymów. Około 1050 r. założył w Alpach dwa schroniska, w których znajdowali schronienie pielgrzymi i podróżni przedostający się przez góry. Owe przełęcze zostały nazwane od jego imienia Wielkim i Małym Bernardem. Zakonnicy otaczali opieką wędrowców. Pomagały im specjalnie szkolone psy, nazwane od opiekunów bernardynami.

1206-mikolaj_2Św. Mikołaj Biskup – patron m.in. Grecji, Rosji, Antwerpii, Moskwy, dzieci, flisaków, jeńców, marynarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, żeglarzy. Tak, tak, chodzi o tego św. Mikołaja. Pobożny, wrażliwy, dzielił się z ubogimi tym, co miał. Podobno ułatwił wyjście za mąż trzem pannom, skrycie podrzucając im pieniądze. Ratował rybaków na morzu, za jego pośrednictwem działy się liczne cuda.

Św. Józef z Kupertynu – patron podróży lotniczych.

Św. Julian Szpitalnik – patron gościnności podczas wyjazdów.

Św. Kolumbanus z Bobbio – patron motocyklistów.

Św. Brendan – patron podróżników i żeglarzy.

Św. Anna – patronka m.in. żeglarzy. Św. Anna i Św. Joachim to rodzice Najświętszej Maryi Panny.

Św. Brygida Królowa – patronka Szwecji, pielgrzymów i dobrej śmierci.

Św. Erazm – patron marynarzy i żeglarzy.

Św. Gertruda z Nivelles – patronka podróżników i ogrodników.

Św. Gwidon – patron Belgii, chorych, kościelnych, pielgrzymów, rolników.

frasattiBł. Piotr Jerzy Frasatti – student Wyższej Szkoły Technicznej w Turynie (Włochy). Urodził się 6 kwietnia 1901 roku, zmarł 4 lipca 1925 roku, po czterech dniach od zachorowania na paraliż dziecięcy (choroba Heinego-Medina).Prowadził działalność kościelną i charytatywną (aktywny działacz FUCI, Pax Romana i Akcji Katolickiej). Kochał wędrówki górskie. Jan Paweł II powiedział, iż każda jego wędrówka w górach była częścią duchowej drogi – wznoszenia się na wyżyny świętości.

Patronaty świętych wg: www.parafiadungannon.co.uk,http://www.chrystus.wejherowo.parafia.info.pl/?p=main&what=56. Żywoty wg brewiarz.pl.

Małgorzata Czekaj

Share Button

WIĘCEJ DLA CIEBIE