Lut 012017
 
Konkurs literacki Warszawa w 100 słowach


Istotą nowoczesnej komunikacji jest jej efektywność czyli przekazanie konkretnej informacji za pomocą minimalnej ilości słów. Popatrzcie Państwo na swoje oraz znajomych profile w portalach społecznościowych. Tam aż roi się od wpisów, które w najkrótszy możliwy sposób niosą za sobą maksimum informacji.

Przeglądając również portale informacyjne napotykamy zajawki artykułów, które w podobny sposób zachęcają do lektury. Czy te prace mają być właśnie jak swoisty lead przed artykułem? Czy może ma być to w formie reklamy? Czy jednak lepiej jeśli forma będzie bardziej wyszukana? Może poezja? Konkurs organizowany jest w ramach Roku Kultury Węgierskiej. Wymagana jest krótka forma wypowiedzi i organizatorzy ograniczają ilość słów do zaledwie 100. Nazwa konkursu to „Warszawa w 100 słowach”. Termin zgłaszania prac upływa 19 lutego 2017. Organizatorzy sugerują, żeby nie ograniczać się mocno sugestywnym tytułem i prace, jak sugeruje tytuł, mogą być wysoce skondensowanymi opisami Warszawy, to jednak nimi być nie muszą.

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w konkursie należy zgłosić się przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie organizatora www.warszawaw100slowach.pl. lub wysyłając tradycyjnym listem na adres: Cetera Et Cetera, ul. Mokotowska 45/16, 00-551 Warszawa z dopiskiem „Warszawa w 100 słowach”.

Jeśli wybiorą Państwo wysłanie opowiadania pocztą tradycyjną należy pamiętać aby nie umieszczać swojego imienia i nazwiska na kopercie, ale umieścić je w osobnej kopercie włożonej do koperty z opowiadaniem. W konkursie może wziąć udział każdy, profesjonaliści i amatorzy, mieszkańcy Warszawy oraz zamiejscowi, często wizytujący stolicę i ci, którzy nigdy w niej nie byli.

Teraz bardzo ważna informacja. Można wysłać aż 5 prac!

Konkurs organizowany jest przez Rząd Węgier w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce 2016/2017. Więcej o tym wydarzeniu na stronach www.kulturawegierska.pl.

Węgierski Instytut Kultury

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie to jedna z najstarszych placówek kulturalnych w Polsce, działająca od 1935. Jej zadaniem jest upowszechnianie węgierskiej kultury, historii i dziedzictwa narodowego w Polsce. Zajmuje się promocją kraju i budowaniem pozytywnego wizerunku narodu węgierskiego. Wspiera współpracę między oboma państwami w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu oraz sztuki. Od 2009 roku Instytut mieści się przy ul. Moniuszki 10 w Warszawie.

Share Button

WIĘCEJ DLA CIEBIE