Ile zarabia się w policji 2023?
Ile zarabia się w policji 2023?

Ile zarabia się w policji 2023?

Ile zarabia się w policji 2023?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile można zarobić pracując w polskiej policji? Praca policyjna jest nie tylko odpowiedzialną służbą dla społeczeństwa, ale również oferuje konkurencyjne wynagrodzenie. W tym artykule dowiesz się o aktualnych stawkach płacowych i perspektywach finansowych dla funkcjonariuszy Policji na rok 2023.

Podstawowe informacje dotyczące wynagrodzenia

Zarobki w polskiej Policji różnią się między poszczególnymi stopniami oraz stażem pracy. Podstawowym elementem składającym się na pensję są: podstawa + dodatek stanowiskowy + dodatki specjalne.

Podstawa

Podstawę stanowi tzw. “stopa procentowa”, która określa minimalny poziom wynagrodzenia przy danym stopniu służbowym i grupie uposażeń według przepisów prawa (ustawy).

Dodatek stanowiskowy

Dodatek ten przysługuje funkcjonariuszom pełniącym wybrane szczególne zadania lub sprawujących wysokie stanowiska w strukturze Policji. Wysokość dodatku zależy od zajmowanego stanowiska i stopnia służbowego.

Dodatki specjalne

Policjanci mają również prawo do różnych dodatków specjalnych, takich jak: za wysługę lat, za trudności funkcyjne czy za pełnienie dyżurów nocnych. Te dodatki są przyznawane na podstawie określonych przepisów prawa oraz regulaminu wynagradzania funkcjonariuszy Policji.

Wynagrodzenie według stopni służbowych

Oto orientacyjna tabela przedstawiająca miesięczne zarobki dla poszczególnych grup uposażeń (w złotych) w roku 2023:

Stopień służbowy Zarobek brutto (minimalny)
Komendant Główny Policji 14 000 – 17 000 zł
Nadinspektor policji 11 500 – 13 500 zł/month

 • Inspektor policji
 • :  9 700 –  niedostępny
  Akapit:
  (20-50 words)
  Aby zostać inspektorem policji, trzeba mieć co najmniej 5-letnie doświadczenie w służbie i ukończone studia wyższe. Zarobki inspektora to około 9 700 – niedostępny zł.
   

 • Nadkomisarz policji : (20-50 words)
  Nadkomisarzem policji można zostać po zdaniu egzaminu na oficerską stopień aspiranta sztabowego oraz posiadając wymagane kwalifikacje. Zgodnie z informacjami dostępnymi dla roku 2023, zarobek brutto nadkomisarza wynosi od 8 000 do niedostępny zł.
 • Komisarz Policji 7 500 – 10 000 zł/month

 • Radiotelegrafista morski: (20-50 words) Radiotelegrafistów morskich przyjmują jako funkcjonariuszy cywilnych o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.Wynagrodzenie radiotelegrafisty morskiego jest uzależnione od wielu czynników, takich jak staże czy dodatki specjalne.

  Perspektywy wzrostu wynagrodzenia w przyszłości

  Jak każda inna profesja, również praca w polskiej Policji może wiązać się z perspektywami wzrostu wynagrodzenia. Wzrost ten jest uzależniony od wielu czynników, takich jak oceny służbowe, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

  Warto również pamiętać o tym, że system płacowy i wysokość pensji mogą ulec zmianie ze względu na wprowadzone reformy lub nowelizacje przepisów prawnych dotyczących funkcjonariuszy Policji. Dlatego ważne jest śledzenie aktualnej sytuacji legislacyjnej i informacji dostępnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendzie Głównej Policji.

  Zakończenie

  Ile zarabia się w policji 2023? Wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Polskiej Policji różnią się między poszczególnymi stopniami służbowymi oraz stażyem pracy. Podstawowym elementem składającym się na pensję są: podstawa + dodatek stanowiskowy + dodatki specjalne. Zarobki rosną proporcjonalnie do osiąganego stopnia służbowego. Perspektywy wzrostu wynagrodzeń związane są m.in.z awansami

  Wezwanie do działania:

  Sprawdź aktualne zarobki w policji na rok 2023! Odwiedź stronę https://www.kolaczasu.pl/ i dowiedz się więcej.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here